Komponent

Obecný termín, který se používá k označení jedné části něčeho složitějšího. Například počítačový systém může být součástí IT služby a aplikace může být součástí uvolňovací jednotky. Komponenty, které je třeba spravovat, by měly být položky konfigurace.

Použito v metodice