Kompromis

V kontextu MoV převedení z jednoho atributu do druhého přidá další hodnotu.


Trade-off

In the context of MoV, transferring from one attribute to another to add more value.

Použito v metodice