Komunikační plán

Plán komunikačních aktivit během organizační činnosti (strategické, programové, projektové nebo provozní), který bude vytvořen a udržován. Typicky obsahuje, kdy, co, jaký je proud informací.


Communications plan

A plan of communication activities during organizational activity (strategic, program, project, or operational) that will be created and maintained. Typically, it contains, when, what, how and with whom information flows.

Použito v metodice