Konfigurační základní linie

Výchozí stav konfigurace, která byla formálně schválena a řízena procesem řízení změn. Jako základ pro budoucí stavby, uvolňování a změny se používá výchozí základ pro stanovení.


Configuration baseline

The baseline of a configuration that has been formally agreed and is managed through the change management process. A con guration baseline is used as a basis for future builds, releases and changes.

Použito v metodice