Konkurence

Měření počtu uživatelů zapojených do stejné operace najednou.

Použito v metodice