Kontejner

Kontejner - často doslova krabice nebo krátké pouzdro - ve kterém jsou data a informace, např. BCP je uložen tak, aby byl okamžitě k dispozici osobám reagujícím na E / I / C.


Battle Box

A container - often literally a box or brief case - in which data and information e.g. BCP is stored so as to be immediately available to those responding to an E/I/C.

Použito v metodice