Kontrola kvality

Systematické, strukturované hodnocení produktu prováděné dvěma nebo více pečlivě vybranými lidmi (kontrolní tým) plánovaným, zdokumentovaným a organizovaným způsobem.

Použito v metodice