Konzultovat

Poskytnout skupině nebo jednotlivcům příležitost přispívat a dělat doporučení ohledně akce nebo dokumentu.

Použito v metodice