Kritéria kvality

Popis specifikace jakosti, které musí výrobek splňovat, a měření kvality, které budou uplatňovat ti, kteří kontrolují hotový výrobek.

Použito v metodice