Metric

Něco, co je měřeno a hlášeno, pomáhá řídit proces, IT služby nebo činnost.


Metric

Something that is measured and reported to help manage a process, IT service or activity. See also key performance indicator.

Použito v metodice