MoV studijní tým

Management of Value study team

Lidé, kteří se aktivně podílejí na studiu MoV.


MoV study team

Management of Value study team

The people who actively contribute to an MoV study.

Použito v metodice