MoV studium

Management of Value study

Kombinace aktivit včetně přípravy, analýzy (workshopů), rozhodování, reportování a implementace.


MoV study

Management of Value study

A combination of activities including preparation, analysis workshop(s), decision building, reporting and implementation.

Použito v metodice