Možnost obnovy

Strategie pro reakci na přerušení služby. Obvykle používané strategie jsou ruční řešení, reciproční uspořádání, postupné zotavení, meziprodukt, rychlé zotavení a okamžité zotavení. Možnosti obnovy mohou využívat vyhrazená zařízení nebo zařízení třetích stran sdílená několika podniky.

Použito v metodice