MSP

Správa úspěšných programů

Publikace / metoda nejlepší správní praxe představující osvědčené osvědčené postupy řízení programu při úspěšném provedení transformační změny vycházející ze zkušeností organizací veřejného i soukromého sektoru.


MSP

Managing Successful Programmes

A Best Management Practice publication/method representing proven programme management good practice in successfully delivering transformational change, drawn from the experiences of both public- and private-sector organizations.

Použito v metodice