Nákladové středisko

Generic - účetní termín pro část organizace, která může být přidělena.

ITIL - obchodní jednotka nebo projekt, kterému jsou přiděleny náklady. Nákladové středisko neúčtuje poplatky za poskytované služby. Poskytovatel služeb IT může být provozován jako nákladové středisko nebo ziskové středisko.

PPM - účetní termín používaný k popisu divize, obchodní jednotky nebo části organizace, která přímo neprispievá k dosažení zisku společnosti. Nepřímo přispívá k organizaci poskytováním služby nebo podpůrné funkce ziskovým dílům organizace.

Použito v metodice