Náklady

Částka vynaložená na určitou aktivitu, službu IT nebo obchodní jednotku. Náklady se skládají z reálných nákladů (peněz), teoretických nákladů (jako je doba lidí) a odpisů.

Použito v metodice