Návrh na zlepšení hodnoty

Prohlášení popisující navrhované zlepšení, výhody a nevýhody provádění a jeho dopad na náklady, čas a výkon.

Použito v metodice