Návrh na zlepšení hodnoty

Prohlášení popisující navrhované zlepšení, výhody a nevýhody provádění a jeho dopad na náklady, čas a výkon.


Value-improving proposal

A statement setting out a description of a proposed improvement, the advantages and disadvantages of implementation and its impact on cost, time and performance.

Použito v metodice