Nevyhnutelné riziko

Expozice vyplývající ze specifického rizika před přijetím jakéhokoli opatření k jeho řízení.


Inherent risk

The exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it.

Použito v metodice