Normální změna

Změna, která není nouzovou změnou nebo standardní změnou. Normální změny se řídí definovanými kroky procesu správy změn.


Normal change

A change that is not an emergency change or a standard change. Normal changes follow the defined steps of the change management process.

Použito v metodice