Obchod

Celková právnická osoba nebo organizace tvořená několika obchodními jednotkami. V kontextu ITSM zahrnuje tento termín organizace ve veřejném a nevýkonném prostředí, jakož i společnosti.

Poskytovatel IT služeb poskytuje IT služby zákazníkovi v rámci podniku. Poskytovatel služeb IT může být součástí stejné činnosti jako jeho zákazník (interní poskytovatel služeb) nebo část jiného podniku (externí poskytovatel služeb).


Business

An overall corporate entity or organization formed of a number of business units. In the context of ITSM, the term includes public-sector and not-for-pro t organizations, as well as companies.

An IT service provider provides IT services to a customer within a business. The IT service provider may be part of the same business as its customer (internal service provider) or part of another business (external service provider).

Použito v metodice