Obchod

Celková právnická osoba nebo organizace tvořená několika obchodními jednotkami. V kontextu ITSM zahrnuje tento termín organizace ve veřejném a nevýkonném prostředí, jakož i společnosti.

Poskytovatel IT služeb poskytuje IT služby zákazníkovi v rámci podniku. Poskytovatel služeb IT může být součástí stejné činnosti jako jeho zákazník (interní poskytovatel služeb) nebo část jiného podniku (externí poskytovatel služeb).

Použito v metodice