Obchodní autorita změn

Jednotlivec, který zastupuje skupinu manažerů pro změnu podnikání, podobně jako vedoucí manažer pro změnu podnikání (BCM) nebo sponzor podnikové změny.

Použito v metodice