Obchodní případ

Generic - Obchodní případ zachycuje důvody pro zahájení projektu nebo úkolu. Často je prezentován v dobře strukturovaném písemném dokumentu, ale může někdy pocházet i ve formě krátkého verbálního argumentu nebo prezentace. Logika obchodního případu spočívá v tom, že kdykoli se spotřebovávají prostředky nebo úsilí, měly by být na podporu specifické obchodní potřeby.

ITIL - Ospravedlnění významné položky výdajů. Obchodní případ obsahuje informace o nákladech, výhodách, možnostech, problémech, rizicích a možných problémech. 

PPM - Ospravedlnění organizační činnosti (strategické, programové, projektové nebo provozní), které obvykle obsahují náklady, přínosy, rizika a časové plány a proti kterým je testována trvanlivost životaschopnosti.

Použito v metodice