Očekávaná hodnota

To se vypočítá vynásobením odhadovaného průměrného dopadu odhadovaným procentním podílem pravděpodobnosti. Také známá jako očekávaná peněžní hodnota, kde odhadovaný průměrný dopad představuje cenu.

Použito v metodice