Odhad rizika

Generic - Identifikace a hodnocení rizik.

ITIL - Počáteční kroky řízení rizik: analýza hodnoty aktiv podniku, identifikace ohrožení těchto aktiv a vyhodnocení, jak jsou jednotlivé aktiva zranitelné vůči těmto hrozbám. Posouzení rizik může být kvantitativní (na základě číselných dat) nebo kvalitativní.

PPM - Identifikace a hodnocení rizik.

Použito v metodice