Odmítnout

Odpověď na rizika

Odpověď na riziko (příležitost), kdy je učiněno vědomé a záměrné rozhodnutí nevyužít nebo zvýšit příležitost, protože je zřejmé, že je ekonomičtější, než aby se pokusil o reakci na riziko. Příležitost by měla být i nadále sledována.


Reject

Risk response

A response to a risk (opportunity) where a conscious and deliberate decision is taken not to exploit or enhance an opportunity, having discerned that it is more economical to do so than to attempt a risk response action. The opportunity should continue to be monitored.

Použito v metodice