Odpovědný

Používá se k popisu osoby, která má pravomoc a od níž se očekává úkol nebo činnost; odpovědnost může být delegována.

Použito v metodice