Odpovědný

Osobně zodpovědný za aktivitu. Odpovědnost nelze delegovat na rozdíl od odpovědnosti.

Použito v metodice