Okamžité zotavení

Možnost obnovení, která je také známá jako pohotovostní režim v pohotovostním režimu. Je zajištěno obnovení služby IT bez významné ztráty služby zákazníkovi. Okamžité obnovení obvykle využívá technologie zrcadlení, vyvažování zátěže a technologií s různými místy.

Použito v metodice