Operační risk

Nedosažení obchodních / organizačních cílů kvůli lidské chybě, selhání systému a nedostatečnému postupu a kontrolám.

Použito v metodice