Optimismus zaujatost

Vymezená Zelená kniha HM Treasury jako ukázaná systematická tendence hodnotitelů být nadměrně optimističtější o klíčových parametrech projektu, včetně kapitálových nákladů, provozních nákladů, trvání prací a dodávek výhod.

K tomu je třeba provést úpravy odhadů nákladů na program a projekt, přínosů a trvání prací na základě empirických údajů. Standardní úpravy jsou zahrnuty v zelené knize ministerstva financí a na internetových stránkách ministerstva financí.

Použito v metodice