Oznámení o zahájení projektu

Poradenství ze strany projektové rady informovat všechny zúčastněné strany a hostitelské stránky o zahájení projektu a požádat o nezbytnou logistickou podporu (např. komunikační zařízení, vybavení a jakoukoli podporu projektu) dostatečně pro začátek.


Project initiation notification

Advice from the project board to inform all stakeholders and the host sites that the project is being initiated and to request any necessary logistical support (e.g. communication facilities, equipment and any project support) suficient for the initiation stage.

Použito v metodice