P3O sponzor

Vedoucí manažer s příslušnou autoritou, který podporuje založení a vyvíjející se provoz P3O. V ideálním případě budou členem hlavní rady.


P3O sponsor

A senior manager with appropriate authority who champions the establishment and evolving operation of the P3O. They will ideally be a member of the main board.

Použito v metodice