P3RM

Portfolio, program, projekt a řízení rizik.

Portfolio, program, projekt a řízení rizik


P3RM

Portfolio, programme, project and risk management.

Portfolio, programme, project and risk management.

Použito v metodice