PID

Dokumentace o zahájení projektu

Logický soubor dokumentů, který spojuje klíčové informace potřebné pro spuštění projektu na spolehlivém základě a který předává informace všem, kteří se zabývají projektem.

Použito v metodice