PID

Dokumentace o zahájení projektu

Logický soubor dokumentů, který spojuje klíčové informace potřebné pro spuštění projektu na spolehlivém základě a který předává informace všem, kteří se zabývají projektem.


PID

Project initiation documentation

A logical set of documents that brings together the key information needed to start the project on a sound basis and that conveys the information to all concerned with the project.

Použito v metodice