Plán

Grafické znázornění plánu (například graf Ganttův), který typicky popisuje posloupnost úkolů spolu s alokací zdrojů, které společně dodávají plán. V PRINCE2 by měly být projektové aktivity zdokumentovány pouze v plánech spojených s plánem projektu, scénářem nebo týmovým plánem.

Akce, které jsou přiděleny z každodenního řízení, mohou být dokumentovány v příslušném protokolu projektu (tj. registru rizik, denním protokolu, registru emisí, registru kvality), pokud nevyžadují významnou činnost.

Použito v metodice