Plánování

Činnost odpovědná za vytvoření jednoho nebo více plánů - například plánování kapacit.

Použito v metodice