Plánování nepředvídaných událostí

Proces identifikace a plánování vhodných reakcí, které je nutno přijmout při skutečném riziku.

Použito v metodice