Plánování práce

Plánování a správa provádění softwarových úloh, které jsou vyžadovány jako součást služby IT. Plánování úloh se provádí řízením IT provozu a často se automatizuje pomocí softwarových nástrojů, které běží na dávkové nebo on-line úkoly ve specifických časech dne, týdne, měsíce nebo roku.


Job scheduling

Planning and managing the execution of software tasks that are required as part of an IT service. Job scheduling is carried out by IT operations management, and is often automated using software tools that run batch or online tasks at specific times of the day, week, month or year.

Použito v metodice