Podpora projektu

Administrativní úloha v týmu pro řízení projektů. Podpora projektu může mít formu poradenství a pomoci s nástroji pro řízení projektů, poradenstvím, administrativními službami, jako je mořský jazyk, a sběrem skutečných dat.

Použito v metodice