Podpora služeb

Služba IT, která není přímo používána firmou, ale je vyžadována od poskytovatele IT služeb k poskytování služeb orientovaných na zákazníka (například adresářové služby nebo zálohovací služby).

Podporující služby mohou také zahrnovat služby IT používané pouze poskytovatelem služeb IT. Všechny živé podpůrné služby, včetně těch, které jsou k dispozici pro nasazení, jsou zaznamenány v katalogu služeb spolu s informacemi o jejich vztazích se službami orientovanými na zákazníky a dalšími informačními středisky.


Supporting service

An IT service that is not directly used by the business, but is required by the IT service provider to deliver customer-facing services (for example, a directory service or a backup service).

Supporting services may also include IT services only used by the IT service provider. All live supporting services, including those available for deployment, are recorded in the service catalogue along with information about their relationships to customer- facing services and other CIs.

Použito v metodice