Podpora služeb

Služba IT, která není přímo používána firmou, ale je vyžadována od poskytovatele IT služeb k poskytování služeb orientovaných na zákazníka (například adresářové služby nebo zálohovací služby).

Podporující služby mohou také zahrnovat služby IT používané pouze poskytovatelem služeb IT. Všechny živé podpůrné služby, včetně těch, které jsou k dispozici pro nasazení, jsou zaznamenány v katalogu služeb spolu s informacemi o jejich vztazích se službami orientovanými na zákazníky a dalšími informačními středisky.

Použito v metodice