Pohotovostní

Používá se k odkazům na zdroje, které nejsou nutné k poskytování živých služeb IT, ale jsou k dispozici pro podporu plánů kontinuity služeb IT. Například může být udržováno pohotovostní datové centrum pro podporu pohotovostního režimu v pohotovostním režimu, v pohotovostním režimu nebo v pohotovostním režimu.


Standby

Used to refer to resources that are not required to deliver the live IT services, but are available to support IT service continuity plans. For example, a standby data centre may be maintained to support hot standby, warm standby or cold standby arrangements.

Použito v metodice