Politika

Generic - Prohlášení o zásadách a záměru.

ITIL - Formálně zdokumentované očekávání a záměry vedení. Politiky slouží k přímému rozhodování a k zajištění konzistentního a vhodného rozvoje a implementace procesů, standardů, rolí, aktivit, IT infrastruktury apod.

PPM - Akční postup (nebo princip) přijatý organizací. Obchodní prohlášení o záměru a nastavení tónu pro kulturu organizace.

Použito v metodice