Politika nabídek

Politika určující cíl procesu nabíjení a způsob, jakým budou poplatky vypočítány.

Použito v metodice