Popis práce

Dokument, který definuje role, odpovědnosti, dovednosti a znalosti požadované konkrétní osobou. Jeden popis úlohy může zahrnovat několik rolí - například role správce konfigurace a správce změn mohou provádět jedna osoba.

Použito v metodice