Portfolio služeb

Kompletní soubor služeb, které spravuje poskytovatel služeb. Portfolio služeb slouží ke správě celého životního cyklu všech služeb a zahrnuje tři kategorie: servisní potrubí (navrhované nebo ve vývoji), katalog služeb (živé nebo dostupné pro nasazení) a důchodové služby.

Použito v metodice