Portfolio zákazníků

Databáze nebo strukturovaný dokument sloužící k zaznamenávání všech zákazníků poskytovatele IT služeb. Portfolio zákazníků představuje pohled manažera obchodních vztahů na zákazníky, kteří dostávají služby od poskytovatele IT služeb.

Použito v metodice