Posun

Skupina nebo tým lidí, kteří vykonávají určitou roli po stanovenou dobu. Například by mohly existovat čtyři posuny pracovníků řídících IT operací na podporu IT služby, která je používána 24 hodin denně.


Shift

A group or team of people who carry out a specific role for a fixed period of time. For example, there could be four shifts of IT operations control personnel to support an IT service that is used 24 hours a day.

Použito v metodice