Posun

Skupina nebo tým lidí, kteří vykonávají určitou roli po stanovenou dobu. Například by mohly existovat čtyři posuny pracovníků řídících IT operací na podporu IT služby, která je používána 24 hodin denně.

Použito v metodice