Požadavek služby

Formální žádost uživatele o něco, co má být poskytnuto - například: žádost o informace nebo radu, obnovení hesla, nebo nainstalovat pracovní stanici pro nového uživatele. Požadavky na služby jsou řízeny procesem vyplňování požadavků, obvykle ve spojení s obslužným stolem. Požadavky na služby mohou být spojeny se žádostí o změnu v rámci plnění žádosti.


Service request

A formal request from a user for something to be provided – for example: a request for information or advice, to reset a password, or to install a workstation for a new user. Service requests are managed by the request fulfilment process, usually in conjunction with the service desk. Service requests may be linked to a request for change as part of ful lling the request.

Použito v metodice